مقالات
رویداد
اخبار

خدمات

پروژه ها

آمار

آنچه

انجام

داده ایم؟

130+مشتری راضی
57کارخانه
425+پروژه
شرکت فن آوران تجهیزات سر چاهی

شرکت توربو کمپرسور(OTC) 

شرکت
پالایش نفت لاوان
ماشین کاری و
CNC

شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پروژه

های

آذین 

فورج

پروژه های ما

کارهایی که انجام داده ایم؟

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه تولید

کارخانه ، کارخانه تولید یا کارخانه تولید یک سایت صنعتی است ،
که معمولاً از ساختمانها و ماشین آلات تشکیل شده است

معرفی

همکاران ما

کارخانه ، کارخانه تولید یا کارخانه تولید یک سایت صنعتی است که معمولاً از ساختمانها و ماشین آلات تشکیل شده است

دریافت مشاوره رایگان و فوری!