شرکت آذین فورج بزرگترین شرکت بخش خصوصی در استان خراسان شمالی در شهرستان اسفراین که ظرفیت تولید سالانه ۴۰ هزار تن انواع قطعات صنعتی را داراست.
این شرکت با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۷۵۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵۰۰ نفر در صنایع بالادستی و پایین دستی در سال‌های ۸۶ و ۸۸ الی۱۳۹۵ به عنوان کارآفرین برتر در استان خراسان شمالی انتخاب گردید.


parallax background

نمودار پیشرفت

    • کیفیت100%
    • خدمات98%
    • مشتری مداری95%