آدرس 

دفتر مرکزی :

خراسان شمالی، کیلومتر 5 جاده اسفراین سنخواست، جنب شهرک صنعتی اسفراین

دفتر تهران: 

تهران، میدان پونک، کوچه گلزار سوم، پلاک 10، واحد 7 - تلفن: 02144443106 نمابر:02144467845

دفتر مشهد :

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار خیام شمالی، مجتمع مروارید شرق، واحد 205

فروش

رسمی 

فکس رسمی :

05837217740

صندوق پستی :

134-96615

دفتر مشهد: