بسته بندی و ارسال فلنج

حضور شرکت آذین فورج (دانش بنیان) در دومین رویداد تانا صنعت (پتروشیمی)

تصاویری از سومین و چهارمین روز نمایشگاه قطعات خودرویی مرداد ماه 1402 با حضور شرکت آذین فورج​

دومین روز نمایشگاه قطعات خودرویی مرداد ماه 1402 با حضور شرکت آذین فورج

اولین روز نمایشگاه قطعات خودرویی با حضور شرکت آذین فورج

تصاویری از پرس هیدرولیک 4000 تنی شرکت آذین فورج در حال فورج مورخ 1402.5.21

تصاویر بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز – شرکت آذین فورج مورخ 26 الی 31 ام اردیبهشت ماه 1402​