آذین فورج , فلنج اریفیس, orifice flange, azinforge

فلنج اریفیس | orifice flange

معنی کلمه orifice چیست؟

آذین فورج , فلنج اریفیس, orifice flange, azinforge

با توجه به معنی این واژه (orifice)، می توان گفت که تمامی فلنج هایی که مطابق استاندارد از ناحیه بقل هاب به داخل محیط انتقال سیال یا گاز روزنه ای دارند، فلنج اریفیس گفته می شود. پس تمامی انواع فلنج ها از قبیل فلنج های ولدنک، اسلیپون، ساکت ولد می توانند به نوعی orifice flange باشند.

کاربرد روزنه یا سوراخ رزوه ای که در orifice flange ها زده می شود چیست؟

از این سوراخ برای اتصال فشار سنج و قراردهی آن در مسیر حرکت سیال و یا گاز جهت اندازه گیری فشار ماده عبور کننده از خط لوله استفاده می شود.

آذین فورج , فلنج اریفیس, orifice flange, azinforge

کاربرد اصلی فلنج اریفیس در صنایع مختلف و در اتصالات لوله‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلنج‌ها به عنوان یکی از اتصالات اصلی و مهم در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع ساختمانی و صنایع دیگر استفاده می‌شوند.

کاربردهای اصلی فلنج اریفیس عبارتند از:

1. اتصال لوله‌ها: فلنج اریفیس برای اتصال دو لوله یا قطعات صنعتی به یکدیگر و اندازه گیری فشار ماده عبور کننده به کار می‌رود. با استفاده از پیچ و مهره‌ها، به لوله‌ها یا سایر قطعات متصل می‌شود و اتصال محکمی را فراهم می‌کند.

2. جلوگیری از نشت: صفحه سطح بیرونی فلنج اریفیس، باعث مهار و یکنواخت کردن فشار و حجم داخلی می‌شود و نشت سیال را به میزان حداقل ممکن می‌کند. این ویژگی باعث جلوگیری از نشت و حفظ کیفیت اتصال می‌شود.

3. مقاومت در برابر فشار: به دلیل ساختار محکم و طراحی خاص خود، مقاومت بالا در برابر فشار را فراهم می‌کند. این ویژگی مهم برای صنایعی است که با فشارهای بالا سروکار دارند.

4. تعمیر و نگهداری: فلنج اریفیس به دلیل ساختار قابل جدا شدن با استفاده از پیچ و مهره‌ها، تعمیر و نگهداری آسانتری را فراهم می‌کند. در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر لوله‌ها یا قطعات، اتصالات را به راحتی قابل جدا سازی و مجدداً متصل کرد.

به طور کلی،این فلنج با ویژگی‌های خاص خود در اتصالات صنعتی، بهبود عملکرد و استحکام سیستم‌های لوله‌کشی را فراهم می‌کند.

آذین فورج , فلنج اریفیس, orifice flange, azinforge

مطالعه درباره راهنمای خرید فلنج

اطلاعات کلی فلنج ها | همه چیز درباره فلنج ها | قیمت

orifice flange explained in English

An orifice flange is a specific type of flange that is designed to be used with orifice plates in flow measurement systems. The orifice flange has a circular opening or orifice, which is typically drilled in the center. This orifice is used to insert an orifice plate, which creates a restriction in the fluid flow.

The main purpose of an orifice flange is to accurately measure the flow rate of fluids, such as gases or liquids, within a pipeline. By using an orifice plate with a known diameter and shape, the pressure drop across the orifice can be measured and used to calculate the flow rate.
Orifice flanges are commonly used in industries such as oil and gas, chemical processing, power plants, and water treatment facilities. They are often found in flow measurement applications where accurate and precise flow rate monitoring is required.

It’s important to note that orifice flanges require specialized installation and may need specific considerations depending on the application, such as selecting the appropriate orifice plate size and type for the desired flow measurement range. Consulting with a qualified engineer or flow measurement specialist is recommended when working with orifice flanges to ensure proper installation and accurate flow measurement.

مطالعه کنید :

سلف نازل 1- فلنج ولدنک 2- فلنج رایزر 3- فلنج اسلیپون 4- فلنج انکر 5- فلنج بلایند 6-انواع صفحه فلنج | RF | RTJ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *